HOTLINE : 0918 100 619 - 0915 100 619

Webite thành viên thang máy

Chi tiết bài viết

 

Cho thuê xe theo ngày - Cho thue xe theo ngay

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Toyota - Zace theo ngày

 

 

Giá trong ngày         : 900.000VND
Phụ trội Km              : 8.000 VND/km
Phụ trội giờ              : 80.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

           Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

           Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

   Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

         Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

         Người liên hệ: Mr Văn Xuân

         Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

         Điện thoại: (+84 8) 38589437

         Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

         Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Toyota - Fortuner theo ngày

 

 

Giá trong ngày         : 900.000VND
Phụ trội Km              : 8.000 VND/km
Phụ trội giờ              : 80.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 610  (Mr. Văn Xuân)
                                     0915 100 619

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

         Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

         Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

        Skype: xuandulich

 

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Mitsubishi Jolie theo ngày

 

 

Giá trong ngày         : 900.000VND
Phụ trội Km              : 8.000 VND/km
Phụ trội giờ              : 80.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

         Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

        Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Daewoo Captiva theo ngày

 

 

Giá trong ngày        : 900.000VND
Phụ trội Km              : 8.000 VND/km
Phụ trội giờ              : 80.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

       Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

       Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

       Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

       Điện thoại: (+84 8) 38589437

       Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

      Skype: xuandulich

 

 

 

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Toyota Innova theo ngày

 

Giá trong ngày        : 900.000VND
Phụ trội Km              : 8.000 VND/km
Phụ trội giờ              : 80.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

       Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

       Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

       Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

       Điện thoại: (+84 8) 38589437

       Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

      Skype: xuandulich

 

 

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Daewoo - Lacetti SE theo ngày

 

Giá trong ngày         : 850.000VND
Phụ trội Km              : 6000 VND/km
Phụ trội giờ              : 60.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

 

 

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Toyota - Altis theo ngày

 

 

Giá trong ngày         : 850.000VND
Phụ trội Km              : 6000 VND/km
Phụ trội giờ              : 60.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Honda - Civic theo ngày

 

 

Giá trong ngày        : 1.200.000VND
Phụ trội Km              : 6500 VND/km
Phụ trội giờ              : 80.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Toyota - Camry theo ngày

 

 

Giá trong ngày         : 2.800.000VND
Phụ trội Km              : 10000 VND/km
Phụ trội giờ              : 250.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

       Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Mercedes - C200 theo ngày

 

 

Giá trong ngày         : 3.100.000VND
Phụ trội Km              : 10.000 VND/km
Phụ trội giờ              : 300.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Mercedes Sprinter theo ngày

 

 

Giá trong ngày         : 950.000VND
Phụ trội Km              : 8.000 VND/km
Phụ trội giờ              : 80.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Toyota Hiace theo ngày

 

Thuê xe theo ngày 

 

Giá trong ngày         : 950.000VND
Phụ trội Km              : 8.000 VND/km
Phụ trội giờ              : 80.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619 (Mr. Văn Xuân)
                                      0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Huyndai County theo ngày

 


 

Giá trong ngày         : Vui lòng liên hệ.
Phụ trội Km              : Vui lòng liên hệ.
Phụ trội giờ              : Vui lòng liên hệ.
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                     0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Aero Town theo ngày

 

Thuê xe theo ngày

 

Giá trong ngày        : 1.900.000VND
Phụ trội Km              : 9.500 VND/km
Phụ trội giờ              : 200.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                     0915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

Thuê xe theo ngày: Cho thuê xe Huyndai Aero Space theo ngày

 

Thuê xe theo ngày     

 

Giá trong ngày         : 2.00.000VND
Phụ trội Km              : 10.000 VND/km
Phụ trội giờ              : 250.000 VND/h
Điện thoại                 : 08.3 8589 437

Hotline                       : 0918 100 619  (Mr. Văn Xuân)
                                      915 100 619

 

LƯU Ý:

Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.

        Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của chính phủ...

Giá xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:

           + Giới hạn 100 Km/ngày.

           + Thời gian thuê xe theo giờ hành chính (8h/ngày): Từ 8h đến 16h hàng ngày.

 

LIÊN HỆ: Công ty Cổ phần Châu Úc - Tại Tp.HCM

        Địa chỉ: 103/13 Tân Hóa, Quận 6, Tp. HCM

        Người liên hệ: Mr Văn Xuân

Di động: 0918 100 619 – 0915 100 619

        Điện thoại: (+84 8) 38589437

        Email: xuandulich@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

       Skype: xuandulich

 

Hân hoan chào đón Quý khách !

 

Du Lịch Châu Úc đồng hành cùng quý khách trên mọi Miền

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ÚC


Điện thoại: 08. 38589 437 – 39 699 273
Website: chauuc.com.vn

Emai: dulichchauuc@yahoo.com – xuandulich@yahoo.com
Di động: 0918 100 619 - 0915 100 619

                  

Designed by : ISP

* Thông tin không được bỏ trống
Tiêu đề:
*
Điện thoại:
Địa chỉ:
*
Email:
*
Nội dung:
Mã bảo vệ:
*