HOTLINE : 0918 100 619 - 0915 100 619

Webite thành viên thang máy

Thư viện ảnh

Chuyến tham quan của trường TH An Bình BAn Bình chào đón lễ lớn 30/4 và 01/5/2013

Chuyến tham quan cuả nhân viên Cty Tân Long (Dowloand)/media/files/Goi Email.rar

Chuyến tham quan nghỉ dưỡng tại Long Hải (Dowloand) /media/files/Cty Quang Vinh.rar

Sinh hoạt sân khấu Gala Diner

Chuyến nghỉ dưỡng Biển Phan Thiết 2012 (Dowloa/media/files/Sinh%20hoat.rard)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ÚC


Điện thoại: 08. 38589 437 – 39 699 273
Website: chauuc.com.vn

Emai: dulichchauuc@yahoo.com – xuandulich@yahoo.com
Di động: 0918 100 619 - 0915 100 619

                  

Designed by : ISP

* Thông tin không được bỏ trống
Tiêu đề:
*
Điện thoại:
Địa chỉ:
*
Email:
*
Nội dung:
Mã bảo vệ:
*